Previous | Next

Shiner Comanches v. Stamford Bulldogs: Photo 54

Photo detail

The Shiner Comanches v. Stamford Bulldog State Championship game.