Previous | Next

Saturday's Extreme Weather: Photo 10

Photo detail

Taken around 2:30 pm