Polls » Who's your pick to win the Pocono 500?

Who's your pick to win the Pocono 500?

(Poll has closed)

Tony Stewart 29% 2 votes

Jeff Gordon 29% 2 votes

Kyle Busch 14% 1 vote

Mark Martin 0% 0 votes

Other 29% 2 votes

7 total votes