Polls » Who won the presidential debate?

Who won the presidential debate?

(Poll has closed)

Romney 57% 119 votes

Obama 32% 66 votes

Neither 7% 15 votes

Tie 3% 7 votes

207 total votes